Search Welkom ! 0 bestellen

Home / Ons product in de praktijk

Ontdek wat omega-3 allemaal voor uw gezondheid kan betekenen #2

In het vorige blog hebben we een aantal gezondheidsklachten behandeld waar Mermaids Omega-3 een positieve uitwerking op kan hebben. In dit blog delen we nog een zestal gezondheidsvoordelen die Mermaids Omega-3 opleveren kan. Hierbij willen we nogmaals benadrukken dat de wetenschappelijke overzichtsartikelen over de verschillende gezondheidsvoordelen leidend zijn. 

Zwangerschap/zuigelingen

Er is substantieel bewijs dat DHA belangrijk is voor de hersenontwikkeling en het cognitief functioneren van het kind. Dit geldt zeker voor vroeggeboren baby’s. Zij hebben een relatief tekort aan DHA (omega-3) en behoefte aan aanvullende DHA. De uitkomsten uit verschillende onderzoeken suggereren dat het aan te bevelen is om regelmatig vis te eten tijdens de zwangerschap.

Lees meer > 

Ouderen

Een meerderheid van de beschikbare studies hebben aangetoond dat de consumptie van omega-3 vetzuren met vis of visolie-supplementen positieve effecten heeft op de gezondheid van de hersenen en het geheugen bij oudere mensen.
Tevens geeft een ander onderzoek aan dat PUFA (o.a. omega-3) een mogelijke rol speelt bij het voorkomen of verminderen van bot- en spierverlies bij het ouder worden.

Lees meer >

Alzheimer en Parkinson

Omega-3-vetzuren vertonen hersen-beschermende eigenschappen en vormen een potentiële behandeling van verschillende neurodegeneratieve en neurologische aandoeningen. De onderzoeken geven aan dat omega-3 vetzuren in een vroeg stadium een rol spelen bij het voorkomen of vertragen van geheugenverlies bij de ziekte van Alzheimer.

Lees meer >

ADHD

Het kan zinvol zijn om omega-3 supplementen te gebruiken om traditionele farmacologische interventies te vergroten. Daarnaast kan het gebruik van omega-3 supplementen een alternatief zijn voor ouders die niet willen dat hun kinderen medicijnen slikken.
Het innemen van Omega-3 supplementen kan leiden tot enige verbetering in leervermogen en gedrag bij jongeren die ADHD-achtige symptomen hebben.

Lees meer >

Dyslexie

Bij een grote steekproef onder gezonde Britse kinderen met een lager dan gemiddelde leesvaardigheid, bleken de concentraties van DHA en andere omega-3 vetzuren laag te zijn. Deze lage concentraties werden rechtstreeks in verband gebracht met metingen van cognitie en gedrag.

Lees meer >

Huid - psoriasis

Allereerst beschermen Omega-3 meervoudig onverzadigde vetzuren de menselijke huid tegen zonlicht. In verschillende onderzoeken wordt gesuggereerd dat omega-3 vetzuren nuttig kunnen zijn bij de behandeling van psoriasis. Ofwel als monotherapie, ofwel in combinatie met andere therapeutische regimes.

Lees meer >

Heeft u naar aanleiding van deze blogserie vragen over de behandeling van uw gezondheidsklachten in combinatie met Omega-3 vetzuren? Neem gerust contact op, dan helpen wij u graag verder.

      Abonneer op onze nieuwsbrief!
      afsluiten