Duurzaamheid

Alle vis die wordt gebruikt voor de productie van Mermaids Omega-3 zijn afkomstig uit wateren die door Friend of the Sea (FOS) zijn gecertificeerd als duurzaam. Al onze producten zijn ook FOS-gecertificeerd. Dit toont aan dat Mermaids Omega-3 voldoet aan belangrijke criteria voor duurzame visserij.

Friend of the Sea

Friend of the Sea (FOS) is een internationaal erkende, non-profit- en non-overheidsorganisatie die als missie heeft het wereldwijde marine-milieu in stand te houden. FOS zorgt voor toonaangevende internationale certificeringen van projecten, die de duurzaamheid van visserijen, evenals Omega-3 visolie-producten controleren. Producten en hun oorsprong worden ter plaatse gecontroleerd door onafhankelijke internationale certificatie-instellingen, tegen strenge Friend of the Sea duurzaamheidscriteria.

Gezonde oceanen

Fresh Omega zet zich in voor de gezondheid van de oceanen. Deze oceanen zijn de belangrijkste voedselbron voor meer dan 2,5 miljard mensen. Mermaids Omega-3 is een duurzaam product. Zo worden onze kabeljauwen niet alleen gevangen voor de lever, maar kan de rest van de vis dienen als voedsel voor mensen. Duurzaamheid is de enige manier om een toekomst te garanderen voor de huidige en volgende generaties. FOS-certificering draagt bij aan de gezondheid van de oceanen door beoordeling en bevordering van duurzame visserijpraktijken. Dit is belangrijk. Niet alleen voor onze klanten, maar ook voor ons bedrijf en het milieu.

"De Noorse kabeljauwbestand is de grootste en meest duurzame in de wereld. Sinds een aantal jaren heeft de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee een toename van het totale vangstquotum aanbevolen"

Fresh Omega hecht waarde aan onderzoek. Uitspraken over Omega-3 baseren wij daarom op wetenschappelijke informatie. Wij verwijzen u naar onze referentiepagina om de geraadpleegde bronnen te bekijken.afsluiten